Mobildata samt MMS inställningar till olika operatörer

Internet

Namn: Telia Internet
APN: online.telia.se
Port: 8080 (fungerar även med port 80)
APN-typ: default, supl
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

Namn: Telia MMS
APN: mms.telia.se
Användarnamn: mms
Lösenord: telia
MMSC: http://mmss/
MMS-proxy: 193.209.134.132
MMS-port: 8080 (fungerar även med port 80)
Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
APN-typ: mms
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Telia's hemsida


 

(Delar nät med Telia)

Internet

Namn: Halebop Internet
APN: halebop.telia.se
APN-typ: default, supl
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

Namn: Halebop MMS
APN: mms.telia.se
Användarnamn: mms
Lösenord: telia
MMSC: http://mmss/
MMS-proxy: 193.209.134.132
MMS-port: 8080 (fungerar även med port 80)
Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
APN-typ: mms
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Halebop's hemsida

 


 

(Delar nät med Telia)

Internet

Namn: Fello Internet
APN: online.telia.se
Port: 8080 (fungerar även med port 80)
APN-typ: default, supl
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

Namn: Fello MMS
APN: mms.telia.se
Användarnamn: mms
Lösenord: telia
MMSC: http://mmss/
MMS-proxy: 193.209.134.132
MMS-port: 8080 (fungerar även med port 80)
Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
APN-typ: mms
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Fello's hemsida

 


 

  &  

Internet

Namn: Telenor Internet
APN: services.telenor.se
Autentiseringstyp/Verifieringstyp: PAP
APN-typ: default, supl
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

Namn: Telenor MMS
APN: services.telenor.se
MMSC: http://mms
MMS-proxy: 172.30.253.241
MMS-port: 8799
Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
APN-typ: mms
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Telenor's samt Vimlas hemsida

 


 

  & 

Internet

Namn: Tele2 Internet
APN: 4G.tele2.se
APN-typ: default, supl
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

Namn: Tele2 MMS
APN: 4G.tele2.se
MMSC: http://mmsc.tele2.se
MMS-proxy: 130.244.202.30
MMS-port: 8080
Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
APN-typ: mms
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Tele2's samt Comviqs hemsida

 


 

  & 

Internet

Namn: Tre Internet
APN: data.tre.se
APN-typ: default, supl
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

Namn: Tre MMS
APN: data.tre.se
MMSC: http://mms.tre.se
MMS-proxy: mmsproxy.tre.se
MMS-port: 8799
Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
APN-typ: mms
Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Tre's samt Hallon's hemsida