Lägg till Unifi enhet manuellt via SSH

Av olika anledningar kan det ibland hända att en ny Unifi enhet inte kan hittas på nätverket trots att du har återställt enheten genom reset knappen. 

Lösningen kan ofta vara att helt enkelt ansluta till enheten och låta den veta vilken IP adress befintlig Unifi controller har via SSH. För att göra detta måste du ta reda på vilken ip adress som den nya Unifi enheten har fått genom controllerns "Clients" sida (se bilden till höger).

Gör en reset av enheten innan du börjar (ifall du inte redan har gjort det) genom att hålla in reset knappen på enheten i ungefär 10sek tills den startar om och börjar blinka. 

Anslut till enheten genom att skriva 

ssh [email protected]

x= enhetens IP
(Standard användarnamn och lösenord är ubnt vid fabriksåterställning)

 

Skriv sedan följande för att controllern ska hitta enheten

set-inform http://192.168.1.y:8080/inform

y= controllerns IP

 

Nu bör enheten dykt upp bland Devices så att du kan "adoptera" den.

Dyker enheten fortfarande inte upp i Devices listan? Kontrollera isåfall så att din controller eller routerns brandvägg inte blockerar kommunikationen sinsemellan. Vilka portar som används kan du se nedanför eller på Unifi's hemsida.

Källa: Unifi

 

Local Ingress Ports

Protocol

Port Number

Usage

UDP3478Port used for STUN.
UDP5514Port used for remote syslog capture.
TCP8080Port used for device and controller communication.
TCP8443Port used for controller GUI/API as seen in a web browser
TCP8880Port used for HTTP portal redirection.
TCP8843Port used for HTTPS portal redirection.
TCP6789Port used for UniFi mobile speed test.
TCP27117Port used for local-bound database communication.
UDP5656-5699Ports used by AP-EDU broadcasting.
UDP10001Port used for device discovery
UDP1900Port used for "Make controller discoverable on L2 network" in controller settings.