Lägg till och ändra i menyalternativet ”Skicka till”

För att hitta sökvägen där du kan ändra dessa val trycker du på startmenyn och skriver sedan

shell:sendto

(går det inte av någon anledning kan du även använda Utforskaren genom att skriva shell:sendto i adressfältet)

Sökvägen som (bör) öppnas är

C:\USERS\<DITTANVÄNDARKONTO>\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\SENDTO

Här kan du lämpligen ta bort Faxmottagare tex och lägga en genväg till nått annat användbart program.
Exempelvis kommando prompten, Notepad, bildbehandlingsprogram (Paint, Photoshop eller Photofiltre) eller vad du annars kan tänkas vilja ha med.