Ställ in swapfil i Debian & Ubuntu mfl

$ cd /var
$ sudo touch swap.img
$ sudo chmod 600 swap.img
$ sudo dd if=/dev/zero of=/var/swap.img bs=1024 count=1000k

$ sudo mkswap /var/swap.img
$ sudo swapon /var/swap.img

Glöm inte att ändra på count=1000k till det som passar för just ditt system.
Samma storlek på din swapfil som mängden RAM är en hyffsad tumregel.

 

 

Förklaring

I första stycket går vi in i mappen /var, sen skapar vi en fil och ger den namnet swap med filändelsen img.
Efter det sätter vi lite rättigheter för att skydda så swapfilen inte är tillgänglig för alla användare.
Sedan väljer vi en blockstorlek på 1024 följt av en filstorlek på 8192kb.

I andra stycket berättar vi att swap.img ska agera swapfil och aktiverar sedan denna swapfil med kommandot swapon.

 

Denna swapfil kommer dock kopplas bort om du inte gör ett script eller lägger till en rad i fstab

$ sudo nano /etc/fstab

Lägg till raden

/var/swap.img none swap sw 0 0

under befintlig rad, spara med Ctrl+o följt av y (för att bekräfta), avsluta med ctrl+x

Starta om för att verkställa ändringen.