Sekretess Policy

  • Matomo används som analysverktyg för att lättare överblicka antalet besökare och vilken webbläsare/operativsystem som används samt upptäcka eventuella fel med länkar, sökord, med mera.
  • Alla ip adresser anonymiseras (visar endast de 2 första oktaverna av adressen) i Matomo.
  • Inga kakor används för Matomo.


Utöver det som analysverktyget Matomo samlar in så loggar även webbserverns programvara (Nginx) information varje gång du besöker sidan. Denna information används till att upptäcka ev avbrott, missbruk av tjänst, fel och fördröjningar för att lättare kunna förstå (och åtgärda) vad som är orsaken bakom ett visst problem.

Informationen består av en textsträng som kan se ut enligt exemplet nedan

111.111.111.111 - - [10/Mar/2019:19:29:39 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 3548 "https://datorsidan.se/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36"

Av strängen ovan kan följande information utläsas:
– IP-adress
– Datum och tidpunkt + GMT
– Vilken sida som besökts
– HTTP protokoll samt statuskod
– Datamängd
– Webbplatsen man var på tidigare innan nuvarande sida besöktes
– Vilket operativsystem samt typ (och version) av Webbläsare