Kan inte skicka epost via Visma

Får du upp ett felmeddelande där det saknas en MAPI klient eller liknande så kan det ibland räcka att lägga in ett par registernycklar för att få program som Thunderbird eller Em Client att fungera ihop med Visma.

 

Starta regedit och öppna följande sökväg (för 64-bit Windows)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

Har du 32-bit Windows så är det denna sökvägen istället
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\

 

Här finns förmodligen bara en registernyckel (Standard) och här ska du då lägga till ett par nya strängvärden

Högerklicka och välj Nytt->Strängvärde
Döp till MAPI och ge den ett värde av 1

Gör ytterligare nytt stängvärde som du döper till MAPIX med ett värde av 1

Sista strängvärdet döper du till MAPIXVER och ger den värdet 1.0.0.1

 

När du är klar ska det se ut enligt bilden nedan

 

Källa: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/fel-ingen-mapi-kompatibel-e-postklient-finns-installerad