APN samt MMS inställningar till olika operatörer


www.telia.se

Internet

 • Namn: Telia Internet
 • APN: online.telia.se
 • Port: 8080 (fungerar även med port 80)
 • APN-typ: default, supl
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

 • Namn: Telia MMS
 • APN: mms.telia.se
 • Användarnamn: mms
 • Lösenord: telia
 • MMSC: http://mmss/
 • MMS-proxy: 193.209.134.132
 • MMS-port: 8080 (fungerar även med port 80)
 • Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
 • APN-typ: mms
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Telia's hemsida

 


 


www.halebop.se (Delar nät med telia)

Internet

 • Namn: Halebop Internet
 • APN: halebop.telia.se
 • APN-typ: default, supl
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

 • Namn: Halebop MMS
 • APN: mms.telia.se
 • Användarnamn: mms
 • Lösenord: telia
 • MMSC: http://mmss/
 • MMS-proxy: 193.209.134.132
 • MMS-port: 8080 (fungerar även med port 80)
 • Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
 • APN-typ: mms
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Halebop's hemsida

 


 


www.fello.se (Delar nät med telia)

Internet

 • Namn: Fello Internet
 • APN: online.telia.se
 • Port: 8080 (fungerar även med port 80)
 • APN-typ: default, supl
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

 • Namn: Fello MMS
 • APN: mms.telia.se
 • Användarnamn: mms
 • Lösenord: telia
 • MMSC: http://mmss/
 • MMS-proxy: 193.209.134.132
 • MMS-port: 8080 (fungerar även med port 80)
 • Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
 • APN-typ: mms
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Fello's hemsida

 


 


www.telenor.se
 

samt

 
www.vimla.se

Internet

 • Namn: Telenor Internet
 • APN: services.telenor.se
 • Autentiseringstyp/Verifieringstyp: PAP
 • APN-typ: default, supl
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

 • Namn: Telenor MMS
 • APN: services.telenor.se
 • MMSC: http://mms
 • MMS-proxy: 172.30.253.241
 • MMS-port: 8799
 • Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
 • APN-typ: mms
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Telenor's hemsida
samt
Vimla's sida

 


 


www.tele2.se
 

samt


www.comviq.se

Internet

 • Namn: Tele2 Internet
 • APN: 4G.tele2.se
 • APN-typ: default, supl
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

 • Namn: Tele2 MMS
 • APN: 4G.tele2.se
 • MMSC: http://mmsc.tele2.se
 • MMS-proxy: 130.244.202.30
 • MMS-port: 8080
 • Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
 • APN-typ: mms
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Tele 2's hemsida
samt
Comviq's sida

 


 


www.tre.se
 

samt


www.hallon.se

Internet

 • Namn: Tre Internet
 • APN: data.tre.se
 • APN-typ: default, supl
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

MMS

 • Namn: Tre MMS
 • APN: data.tre.se
 • MMSC: http://mms.tre.se
 • MMS-proxy: mmsproxy.tre.se
 • MMS-port: 8799
 • Autentsieringstyp/Verifieringstyp: PAP
 • APN-typ: mms
 • Inga övriga inställningar behöver ändras, ingen proxy

Du hittar även inställningarna på Tre's hemsida
samt
Hallon's sida